مدیران شرکت

علی اکبر صفریان نودهی

علی اکبر صفریان نودهی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

عباس طالبی

عباس طالبی

معاون بازرگانی و عضو موظف هیات مدیره

قاسم نجفی

قاسم نجفی

مدیر امور خرید

کیانا وثوقی

کیانا وثوقی

مدیر بازاریابی و فروش

فرزین رجبی

فرزین رجبی

معاون مالی و اداری

سام بیرانوند

سام بیرانوند

مدیر کارخانه

احمد جودکی

احمد جودکی

معاون کارخانه

کارن روحانی

کارن روحانی

مدیر امور حقوقی

علی نقی اباذری

علی نقی اباذری

مدیر امور حراست

سیداحمد موسوی تاکامی

سیداحمد موسوی تاکامی

مدیر اداری و منابع انسانی

احمد مقرب

احمد مقرب

رئیس دفتر مدیرعامل

امامقلی اکبری نودهی

امامقلی اکبری نودهی

مدیر روابط عمومی

دی ان ان