سهامداران اصلی و عمده شرکت سیمان شمال

سهامداران اصلی و عمده شرکت سیمان شمال در تاریخ 99/4/22 بشرح جدول ذیل می باشد.

ردیف نام سهامدار تعداد سهام درصد
1 شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) 716.814.079 66.67
2 شرکت سرمایه گذاری بانک مسکن (سهامی عام) 44.792.274 4.16
3 شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان 56.599.000 5.26
4 شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) 14.128.066 1.31
5 شرکت سیمان داراب(سهامی عام) 11.438.913 1.06
       
       
       
       
دی ان ان