شاخص ها و امتیازات ویژه

  1. دارای 3 خط تولید و امکان تولید سیمان سفید و رنگی
  2. کیفیت بسیار بالای سیمان تولیدی، بالاتر از الزامات استاندارد ملی
  3. نام و نشان تجاری مناسب در بازار
  4. موقعیت جغرافیایی مناسب و نزدیکی به بزرگترین بازار مصرف سیمان کشور (تهران) و پوشش بخش وسیعی از بازار داخلی
  5. دسترسی به ناوگان حمل و نقل
  6. دارای تنوع زیاد مشتریان (پروژه های عمرانی پایتخت، انبوه سازان مسکن و سازمانها)
  7. تطابق عملکرد تمامی دوایر سازمان استانداردهای کشور و بین المللی
  8. شروع صادرات سیمان سفید به عراق و اخذ مجوزهای مربوطه
  9. پایش مستمر عملکرد انرژی (شناسایی و کاهش هدر رفت ها)
  10. شاخص های محصول:
شاخص های کیفی دیمانسیون استاندارد محقق
 
مقاومت فشاری 3 روزه سیمان خاکستری Kg/cm2 100 225
مقاومت فشاری 7 روزه سیمان خاکستری Kg/cm2 175 340
مقاومت فشاری 28 روزه سیمان خاکستری Kg/cm2 315 470
مقاومت فشاری 3 روزه سیمان سفید Kg/cm2 110 230
مقاومت فشاری 7 روزه سیمان سفید Kg/cm2 175 300
مقاومت فشاری 28 روزه سیمان سفید Kg/cm2 315 420
فازهای کلینکر سفید خاکستری
C3S 60 58
C2S 21 18
C3A 11 7-6
C4As 1.40 10
دی ان ان