معاونت بازرگانی سیمان شمال

معاونت بازرگانی شرکت سیمان شمال، متشکل از دو بخش خرید و فروش می باشد. بخش خرید شامل زیر بخش های تدارکات داخلی، سفارشات خارجی، قراردادها و ارزیابی منابع بوده و بخش فروش نیز زیربخش های فروش داخلی، صادرات و بازاریابی را شامل می شود.

تلفن تماس : 86030408-021
فکس : 86030501-021
ایمیل : Commercial[at]shomalcement.com

دی ان ان