مدیران شرکت

 
                                    
سمت نام و نام خانوادگی مدرك تحصيلي عکس
مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره انوشيروان باقري دكترا
معاونت بازرگانی و عضو هيات مديره شهرام غراوي دكترا كارآفريني_ DBA(گرايش كسب و كار)
معاونت اجرایی (مدیر کارخانه) سام بیرانوند  
معاونت مالی و سرمایه گذاری داریوش باقری  
رييس دفتر مدير عامل و مدير روابط عمومي مجتبي ابراهيمي دكترا حقوق
معاون کارخانه عليرضا امين افشار  
سرپرست امور حراست حبیب الله باجلانی فوق ليسانس
مدير اداری و منابع انسانی مجتبی میرزایی  
مدیر امور خرید  علي اكبر احمدي  دكترا
مدیر بازاریابی و فروش کیانا وثوقی فوق ليسانس
مدير مكانيك سيدعبد الرسول  
مديربرق علي هاشمي  
       
       
دی ان ان