مدیران شرکت

 
                                    
سمت نام و نام خانوادگی مدرك تحصيلي عکس
مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره انوشيروان باقري دكترا
معاونت بازرگانی و عضو هيات مديره شهرام غراوي دكترا كارآفريني_ DBA(گرايش كسب و كار)
معاونت اجرایی (مدیر کارخانه) عليرضا امين افشار  
معاونت مالی و سرمایه گذاری .   .
رييس دفتر مدير عامل و مدير روابط عمومي مجتبي ابراهيمي دكترا حقوق بين الملل
معاون کارخانه .   .
سرپرست امور حراست عادل هدايتي .
مدير اداری و منابع انسانی مجتبی میرزایی  
مدیر امور خرید  علي اكبر احمدي  دكترا
مدیر بازاریابی و فروش کیانا وثوقی فوق ليسانس
مدير مكانيك سيدعبد الرسول  
. .  
       
       
دی ان ان