سیمان رنگی

شرکت سیمان شمال تنها تولید کننده سیمان رنگی در کشور می باشد. سیمان رنگی با پایه سیمان سفید و با افزودن رنگ های معدنی با کیفیت بالا در این کارخانه تولید می گردد. کارخانه سیمان شمال قادر به تولید سیمان رنگی در تمامی رنگها و بنا به در خواست مشتری می باشد. موارد استفاده این سیمان در نمای بیرونی و داخلی ساختمان، بتن کف سوله ها و پیاده روها، جداول رنگی، موزائیک، تآسیسات، استخرها و مکان های عمومی می باشد.

 

CEMENT QUALITY CERTIFICATE
Cement Type : Coloured Portland Cement
Tests are carried out in accordance with: ISIRI 2931

CHEMICAL

%1.47  So3        %23.03  Sio2 
%0.015  Mno        %4.31  AL2o3 
%0.55  K2o        %0.49  Fe2o3 
%0.39  Na2o        %64.39  Cao 
%1.08  Loss        %1.96  Mgo 
دی ان ان