فروش داخلی
  • عاملین توزیع و صنایع سیمان بر
    1. پروانه کسب
    2. اساسنامه
  • پروانه های ساختمانی و طرح های عمرانی
    1. جواز ساختمانی
نام شرکت مدیر عامل آدرس تلفن
آبی فله   منوچهر میرزایی  خ بهشتی –نرسیده به قائم مقام –شماره 271-ط1-واحد 6  88752825-7 
ایمان بار  علی نجفی  خ بهشتی –نرسیده به قائم مقام –شماره 271-ط4  88731206-88732620 
بونکر جاجرود  منصور میرزایی  خ بهشتی-نرسیده به قائم مقام-شماره 390-واحد 22  885202946 
تعاونی باغکمش  آقای نقدی  خ بهشتی-نرسیده به قائم مقام-شماره 5-ط1-واحد4  86030355 
فله رانان   سلیمان چراغی  خ بهشتی-خ قائم مقام-خ دهم –ساختمان 10- واحد 12  09121231666 
قادر بار  محمد موسوی  خ بهشتی-نرسیده به قائم مقام-شماره 386-ط1  88734323 
ارابه بونکر  آقای میرزایی  خ بهشتی-نرسیده به قائم مقام-شماره 271-زیر همکف  88751903-88731408 
دی ان ان