اخبار و رویدادها

تسليت دكتر حامد اصل روستا مدير عامل شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان به دكتر علي اكبر صفريان نودهي

  • دوشنبه ,24 شهریور 1399
  • : 80

تسليت دكتر حامد اصل روستا مدير عامل شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان به دكتر علي اكبر صفريان نودهي

جناب آقاي علي اكبر صفريان نودهي

مدير عامل محترم شركت سيمان شمال

خبر فوت پدر گرامي جنابعالي باعث تاثر و تالم خاطر گرديد، بدينوسيله مصيبت وارده را به جنابعالي و خانواده محترمتان صميمانه تسليت عرض نموده ، از ايزد منان براي آن مرحوم علو درجات و صبر و شكيبايي براي بازماندگان آرزو منديم

 

مدير عامل،هيئت مديره و كاركنان 

شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان

تسليت دكتر حامد اصل روستا مدير عامل شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان به دكتر علي اكبر صفريان نودهي
دی ان ان