اخبار و رویدادها

تسليت مهندس عبدالرضا شيخان دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان به دكتر علي اكبر صفريان نودهي

  • دوشنبه ,24 شهریور 1399
  • : 58

تسليت مهندس عبدالرضا شيخان دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان به  دكتر علي اكبر صفريان نودهي


جناب آقاي مهندس صفريان
مدير عامل محترم شركت سيمان شمال

با كمال تاسف عروج پدر بزرگوارتان را به شما و خانواده ارجمندتان صميمانه تسليت عرض نموده، براي آن صبر و اجر و براي آن عزيز سفر كرده علو درجات طلب مي كنيم.

عبدالرضا شيخان 

دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان

تسليت مهندس عبدالرضا شيخان دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان به  دكتر علي اكبر صفريان نودهي
دی ان ان