اخبار و رویدادها

نشست مديران منابع انساني و اداري شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان ( سيدكو) و شركت هاي تابعه به ميزباني شركت سيمان شمال

  • ﺳﻪشنبه ,15 مهر 1399
  • : 74

نشست مديران منابع انساني و اداري شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان ( سيدكو) و شركت هاي تابعه به ميزباني شركت سيمان شمال

نشست مديران منابع انساني و اداري شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان ( سيدكو) و شركت هاي تابعه طي روزهاي شنبه و يكشنبه 12 و 13 مهر ماه 1399  به ميزباني كارخانه سيمان شمال برگزار شد.

در اين جلسه مديران منابع انساني و اداري سيدكو و شركت هاي سيمان شمال، فيروزكوه ، مازندران، ساروج بوشهر، كرمان شركت داشتن .

در این جلسه درخصوص بررسي و به روز رساني آئین نامه ها بحث گردید  و سپس مدیران نقطه نظرات مختلف خود را اظهار نمودند.

نشست مديران منابع انساني و اداري شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان ( سيدكو) و شركت هاي تابعه به ميزباني شركت سيمان شمالنشست مديران منابع انساني و اداري شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان ( سيدكو) و شركت هاي تابعه به ميزباني شركت سيمان شمالنشست مديران منابع انساني و اداري شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان ( سيدكو) و شركت هاي تابعه به ميزباني شركت سيمان شمالنشست مديران منابع انساني و اداري شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان ( سيدكو) و شركت هاي تابعه به ميزباني شركت سيمان شمالنشست مديران منابع انساني و اداري شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان ( سيدكو) و شركت هاي تابعه به ميزباني شركت سيمان شمالنشست مديران منابع انساني و اداري شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان ( سيدكو) و شركت هاي تابعه به ميزباني شركت سيمان شمالنشست مديران منابع انساني و اداري شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان ( سيدكو) و شركت هاي تابعه به ميزباني شركت سيمان شمالنشست مديران منابع انساني و اداري شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان ( سيدكو) و شركت هاي تابعه به ميزباني شركت سيمان شمالنشست مديران منابع انساني و اداري شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان ( سيدكو) و شركت هاي تابعه به ميزباني شركت سيمان شمال
دی ان ان